> Home

Projects

Profound has supplied instrumentation and support on major construction projects that have taken place in the Netherlands, as well as on many international assignments. Our portfolio includes numerous high-profile clients within the construction industry.
Our equipment and instrumentation is installed in a wide range of structural monitoring projects such as the HSL tunnel Dordrecht, the Coentunnel, the Penang Bridge Malaysia, the Victoria Station Upgrade programme for London Underground, and in use for PDA and SLT tests at the Skikda Refinery Rehabilitation project.

Penang Monitoring with Profound Liquid Levels, Central Subway Tunnelling San Francisco, USA
(2014-ongoing) Client: San Francisco Municipal Transportation Agency's (SFMTA).
Profound has supplied a large quantity of Liquid Levelling Sensors as part of the geotechnical and structural monitoring solution to the San Francisco Municipal Transportation Agency's Third Street Light Rail Transit Project for the Central Subway Tunnelling Contract.

The Liquid Levelling Sensors are being used in addition to Automazed Motorized Total Stations to monitor building movement. The project is being carried out by Wang Technology in cooperation with Specto Technology, LLC.
More info about the project: Central Subway San Francisco
Penang Monitoring Penang Bridge, Malaysia
(2006-ongoing) Client: Soil Centralab Sdn Bhd (CSL)
Due to the ever increasing traffic, the existing Penang Bridge had to be expanded from dual-2 lane to dual-3 lane. The structural widening of 4.80 m both sides of the bridge. Total bridge length of the widening is over 5.76 km. To accurately and continuously monitor the bridge during and after construction Profound geotechnical monitoring networks have been installed and are in working order since 2006. Both IS-Liquid Levels and VIBRA monitoring units are in use.
More info: IS-LLS_project Penang Malaysia.pdf
foto002 Settlement monitoring with Profound Liquid Levels
Victoria Underground Station Upgrade, London, UK

(2009-2016) Client: itmsoil Ltd.
Victoria underground station is at the heart of London's transport network and is one of the busiest and most congested stations, used by around 100 million passengers each year. Over 6 years numerous improvements were carried out in the Victoria Station Upgrade (VSU).
For settlement monitoring numerous Liquid Level Sensors (LLS) have been supplied for long term precision monitoring working together with itmsoil Ltd. The sensors are linked with a logger and GPRS connection to send data into online monitoring software.
oslo Monitoring pore pressure and settlements
National Opera House, Oslo, Norway

(2003-2008) Client: BAT AB
The new Oslo Opera was built within the harbour basin of Oslo. In order to improve the soft clay below sea bottom, preloading was carried out in combination with vertical drains that were installedoffshore from a barge. The preloading process was continuously monitored with BAT IS-piezometers and BAT IS-settlement pressure sensors.
More info: IS-BAT_project Opera House.pdf
Dutch The Netherlands / Nederland
Amsterdam Geotechnische monitoring bij museum: Ons' Lieve Heer op Solder, Amsterdam
(2013-2015) Opdrachtgever: Brem Funderingsexpertise

Ons' Lieve Heer op Solder is een van de oudste en meest bijzondere musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het grachtenhuis gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk schuil.

Het bouwproject bestond uit het creƫren van een tunnel tussen twee historische gebouwen en daarnaast uit het onder de grond uitbreiden van het vloeroppervlak. Naast sloopwerkzaamheden, grondwerken en bouwwerkzaamheden in kleine ruimtes, is er sprake van een zandige ondergrond en een waterpeil dat zich 1 meter onder het straatniveau bevindt. Een mogelijk schaderisico aan omliggende gebouwen kon worden veroorzaakt door trillingen, ontwatering en vervorming van diepwanden.

Om de situatie tijdens de bouw continu te monitoren is de volgende apparatuur toegepast: IS-peilbuissensoren, BAT-waterspanningssensoren, IS-Liquid Level sensoren en VIBRA trillingsmeters. De centrale verwerking en online presentatie van de meetdata gebeurt in speciale monitoringssoftware.
Gedempte Gracht Zaandam Deformatie monitoring bij herinrichting en rioolvervanging "Gedempte Gracht" Zaandam
(2011–2012) Opdrachtgever: BBCI Frijwijk
Eind 2011 is gemeente Zaanstad gestart met de realisatie van project “Gracht aan de Gedempte Gracht te Zaandam. In het teken van het project is een scala aan apparatuur geleverd om de deformatiemetingen automatisch uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Robotic Total Stations, waarbij de informatie voor de betrokkenen online toegankelijk is. Daarnaast zijn een aanzienlijk aantal IS-peilbuissensoren geleverd om de bemaling te monitoren. Ook worden Profound VIBRA-SBR+ systemen ingezet voor continue trillingsmetingen rondom de werkzaamheden (conforme SBR-deel A en B).
Kruisplein Rotterdam Geotechnische Monitoring Kruisplein, Rotterdam
(2010-2013) Opdrachtgever: Fugro
Onder het Kruisplein is de diepste parkeergarage van Nederland gebouwd. De parkeergarage telt 5 verdiepingen, 8 parkeerlagen en is 20 meter diep. Voor het project zijn een aantal dataloggers geleverd waarop de tevens door Profound geleverde waterspanningssensoren, tiltmeters en reksensoren voor de diepwanden zijn aangesloten. Hierbij zijn de meetgegevens 24 uur per dag via een internetapplicatie beschikbaar voor zowel Fugro als de opdrachtgever. Bij een overschrijding van een vooraf ingestelde signale- rings- of interventiewaarde volgt automatisch een alarm aan de opdrachtgever per e-mail en sms. Meer informatie: 'Monitoring tot 40 m onder het
Maasstedelijke maaiveld'
Coentunnel Geotechnische Monitoring Coentunnel, Amsterdam
(2008-heden) Opdrachtgever: Arcadis
Gerelateerd aan de uitbreiding van de infrastructuur in Amsterdam waaronder de aanleg van de 2de Coentunnel is de bestaande Coentunnel continu gemonitord. Hiervoor zijn o.a. 8 Robotic Total Stations (RTS) gekoppeld aan een datalogger die de aansturing van de RTS-en verzorgt. De geleverde apparatuur bestaat uit dataloggers voor de aansturing van de RTS systemen, tiltmeters, voegmeters (X, Y, Z richting), rekstroken, waterspanningsmeters en Argus monitoringssoftware, waarmee de meetwaarden worden gevisualiseerd en automatisch getoetst aan opgegeven grenswaarden. In later stadia zijn waterspanningsmeters geleverd en wegdrukbare geofoons t.b.v. in-situ trillingsmetingen.
Zinksleuf Amsterdam CS Monitoring van Zinksleuf Centraal Station, project Noord/Zuidlijn, Amsterdam
(2007-2012) Opdrachtgever: Combinatie Strukton Van Oord
Gerelateerd aan de indrukkende realisatie van de Noord/Zuidlijn heeft Profound aan Combinatie Strukton Van Oord tientallen sensoren geleverd die zijn geïnstalleerd onder en in het Amsterdam Centraal Station. De geleverde apparatuur omvat onder meer: IS-peilbuissensoren, BAT-waterspanningssensoren, Inclinometers, Instrumentatie voor het monitoren van stempelkrachten. Centrale verwerking van de meetdata gebeurt in Argus Monitoringssoftware.
Robotic Total Station Den Haag Monitoring met Robotic Total Stations (RTS), Den Haag
(2011-2014) Opdrachtgever: IFCO Funderingsexpertise
In januari 2011 heeft Profound opdracht ontvangen voor het leveren van een systeem dat automatisch verplaatsingen in x, y- en z-richting met behulp Robotic Total Stations/automatische tachymeters (RTS) van een groot aantal gebouwen te Den Haag dient te verzorgen. De metingen vinden dag en nacht plaats. De opdrachtgever kan via een Argus-applicatie op internet de metingen volgen en de meetresultaten bekijken. Het doel van de metingen is bewaking van de betreffende gebouwen in verband met de geplande bouw van een diepe ondergrondse autoberging aan de Veenkade.
Ouderkerk aan den Ijssel Monitoring grondwaterstanden en -deformaties, Ouderkerk aan den IJssel
(2010) Opdrachtgever: Brem Funderingsexpertise
Ten aanzien van de grondverbetering van een perceel in Ouderkerk is een geotechnisch IS-monitoringsnetwerk geïnstalleerd bestaande uit 20 BAT-waterspanningssensoren in combinatie met In-Place-Inclinometers aangesloten op een Profound IS-Power Supply. Deze sensoren hebben gedurende de projectuitvoering de meetgegevens via GPRS doorgestuurd naar een webserver, waarop zowel de grondwaterstanden als -deformaties zijn gevisualiseerd met behulp van Argus Monitoringssoftware. Aan de hand van trendgedrag konden de werkzaamheden (gefaseerde ophoging) efficiënt en gestructureerd worden uitgevoerd.
Dam Monitoring op zettingen bij verbouwing Dam 2-4, Amsterdam
(2008) Opdrachtgever: Brem Funderingsexpertise
Ten behoeve van een grote verbouwing van het voormalige ABN Amro kantoor aan de Dam te Amsterdam, zijn door Profound IS-Liquid Level sensoren geleverd om gedurende de ingrijpende verbouwingswerkzaamheden eventuele zettingen van het pand te monitoren. Daarnaast is apparatuur voor inclinometingen geleverd om de damwandconstructie op horizontale deformaties te monitoren en de stabiliteit te toetsen. De meetwaarden waren online toegankelijk voor gebruikers en in kritische fases real-time beschikbaar.
  Back to top

© Profound BV, The Netherlands

profound

offshore load testing

monitoring windturbine with IS-system

 

 
go to dutch   logos